Αντικατάσταση πλητκρολογίου Sony Vaio Laptop

Σε περιπτώσεις όπου το πληκτρολόγιο έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά είτε από υγρά είτε από τη χρήση τότε γίνεται ολοκληρωτική αντικατάσταση του πληκτρολογίου με καινούργιο γνήσιο ανταλλακτικό.